Статистичка подршка за ваше истраживање и бизнис

НАШ ТИМ

Ја сам др Златко Ковачић, директор My Statistical Consultant Ltd компаније. Имам докторат из Статистике и преко 30 година искуства као универзитетски професор, међународни истраживач и владин саветник.

Zlatko Kovacic

Ја сам Милош Вилотић консултант у My Statistical Consultant Ltd компанији. Имам Мастер из Статистике. Бавим се развојем R пакета и Shiny апликација.

Milos Vilotic

Можемо вам помоћи са пословном интелигенцијом, економетријом, статистичком анализом и анализом временских серија.

Затражите бесплатне почетне консултације и процену трошкова:

У С Л У Г Е

Увећајте профит претраживањем података ваше компаније

Анализирајте и претражите ваше пословне податке и податке са вашег веб-сајта да бисте их учинили што кориснијим. Можемо вам помоћи да боље разумете ко су ваши купци и како се понашају током куповине преко интернета.

Увећајте вашу продају комбинујући податке ваше компаније са подацима са Googla, Twittera и другим подацима.

SPSS - претражите ваше податке

Мемо вам помоћи са економетријском анализом као што је:

 • Спецификација економетријског модела
 • Тестирање претпоставки модела
 • Оцењивање економетријског модела
 • Тестирање хипотезa
 • Вредновање алтернативних економских политика
 • Други економетријски методи и модели

Можемо вам помоћи са анализом временских серија као што су:

 • Модели једне и више временских серија
 • Бокс-Џенкинс методологија
 • Структурни модели временских серија
 • Оцењивање и прогнозирање
 • Анализа временских серија са Googla
 • Други модели и методи временских серија

Планирате истраживање?

Контактирајте нас у почетној фази. Можемо вам помоћи при избору одговарајуће методологије за ваше истраживање, дефинисање индикатора, променљивих и методе прикупљања података, припреми и чишћењу података, избору одговарајућег рачунарског програма за обраду података, интерпретацији резултата и напослетку презентацији статистичких резултата у оквиру пројекта, чланка или тезе.

Можемо вам помоћи са:

 • Дизајном и анализом упитника
 • Истраживачком анализом података
 • Графичким описом података
 • Мултиваријационом анализом података
 • Интелигентним претраживањем података
 • Другим методама

Разумевање теоријске основе вашег модела

Можемо вас обучити преко интернета за следеће области:

 • Статистичка анализа
 • Економетријски модели
 • Анализа временских серија

Размевање теоријске основе, претпоставки, метода оцењивања, главних статистика, тестирања хипотеза, интерпретације резултата и ограничења статистичих, економетријских и модела временских серија.

Персонализована обука преко интернета

Научите како да анализирате ваше податке коришћењем специфичног статистичког програма. Можемо вас обучити за рад са следећим програмима:

Статистика
 • SPSS
 • R
 • Statistica
 • Stata
 • Minitab
 • Други програми

Економетрија
 • Eviews
 • R
 • OxMetrics
 • Stata
 • STAMP
 • Други програми

О ДИРЕКТОРУ

Универзитетски Професор

Предајем или сам предавао примењену и теоријску статистику и економетрију од почетног до вишег нивоа, као и мултиваријациону анализу, анализу временских серија, информационе системе, програмирање, анализу система, итд. (Више )

Владин Саветник

Поседујем искуство у вредновању монетарне и фискалне политике, анализирање производног тренда, нивоа понуде и стопе инфлације коришћењем економетријске анализе и анализе временских серија, формирању краткорочних прогноза економских и финансијских временских серија. (Више )

Истраживач

Аутор сам и коаутор чланака у академским часописима и међународним конференцијама у различитим областима од статистике, економетрије, анализе временских серија, политичких наука, образовања, пословних информационих система, е-пословања, до прогнозирања финансијских временских серија, примењене мултиваријационе анализе, интелигентног претраживања података, итд. (Више )

Консултант

Консултовао сам дипломце, последипломце, студенте магистaрских и докторских студија и истраживаче у статистици, економетрији, економији, образовању, информационим системима, социологији, психологији, пољопривреди, спорту, библиотекарству, инжињерству и анализи временских серија. (Више )

ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ

Наплаћујемо по сату проведеном на сваком пројекту. Цена је:

 • Некомерцијални пројекат: 100 Евра по сату
 • Комерцијални пројекат: 250 Eвра по сату

Алтернативно, можемо се договорити о цени за цео пројекат.

Сва плаћања врше се преко PayPal система. Прихватају се све главне кредитне картице. Није неопходна PayPal регистрација.